წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეთა სამუშაო აღწერილობების დამტკიცების შესახებ