წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სააინფორმაციო, ანალიტიკურიდსა საზოგადეობასთან ურთიერთობის განყოფილების მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეცილისტის ნაზი ბენიძის შვებულების შესახებ