„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მესამე რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე ნათია მელაძის დანიშვნის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 3 სექტემბრის #36/152 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე