წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო- ანალიტიკური და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ნაზი ბენიძისათვის სამსახურებრივი უფლებამოსილების შეჩერებისა და პროფესიული განვითარებისათვის სასწავლო ანაზღაურებადი შვებულებით სარგებლობის შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები
ID: ბ49. 4923223001