„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის ქეთევან კირტავას საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო,საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მესამე რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე გადანიშვნის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 29 ივნისის #36/102 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე