წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ნონა კობერიძის შვებულების შესახებ