წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს საჯარო ინფორმაცია
ID: 504