წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომით ხელშეკრულებით პოზიციაზე მყოფი პირის (მძღოლი) კახაბერ ტურაბელიძის მივლინების შესახებ