წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით პოზიციაზე მოწვეულ პირის (მძღოლი) მიხეილ ჭეიშვილის შვებულების შესახებ