წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით პოზიციაზე მყოფი პირის სნეჟანა ჯოლოხავას შვებულების შესახებ