წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში სტაჟიორის კონკურსის გამოცხადების შესახებ