წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში სტაჟიორის შერჩევის კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის შესახებ