,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების თაობაზე” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 23 ივნისის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე