წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ,,გენდერული -თანასწორობის საბჭოს ” 2021 წლის ანგარიში გაწეული მუშობის შესახებ