წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიაში სპეციალისტის მოწვევის შესახებ