წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების 2024 წლის I კვარტლის სამუშაო გეგმების დამტკიცების შესახებ