წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების 2024 წლის III კვარტლის სამუშაო გეგმების დამტკიცების შესახებ