წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები”-ს შექმნის, შემადგენლობის, პოლიტიკური პლატფორმისა და წესდების დამტკიცების შესახებ”, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის N36 126 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე