წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მრეწველები”-ს შექმნის, შემადგენლობის, პოლიტიკური პლატფორმისა და წესდების დამტკიცების შესახებ”, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 13 დეკემბრის N36 163 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე