წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მწვანეები”-ს შექმნის, შემადგენლობის, პოლიტიკური პლატფორმისა და წესდების დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N36 7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე