წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციების დაფუძნების შესახებ