წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი მოადგილის არჩევის შესახებ