“წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების, აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეებისა და შრომითი ხელშეკრულების პოზიციებზე დასაქმებული პირების თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვირისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ – ცვლილება

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს საჯარო ინფორმაცია
ID: 26