წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N1