წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N10