წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N11