წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N13