წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N14