წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N15