წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N2