წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N3