წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N4