წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N5