წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N7