წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N8