წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N9