„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწის მზია კიკალიშვილის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაკავებელ პოზიციაზე საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწედ გადანიშვნის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 30 ივნისის #36/119 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ