,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უმრავლესობის წევრთა სიის დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021წლის 29 დეკემბრის N155 (გ-49.49213638) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე