წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის ფუნქციის დაკისრების შესახებ