წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ წყალტუბოში, კოლხეთის ქუჩა N2-ში მდებარე, შენობის (საკ.კოდი N29.08.33.031) მესამე სართულზე განთავსებული 216 კვ.მ ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, 12 (თორმეტი) წლის ვადით, იჯარის უფლებით, შპს არასახელმწიფო საერო სკოლა ,,ოცნება’’-სთვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს პროექტები