წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს პროექტები