წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში N29.13.37.234 საკადასტრო კოდზე მდებარე შენობაში განთავსებული 14.2 კვ.მ ფართის ( ერთი ოთახი) სარგებლობის უფლებით,აუქციონის ფორმით, იჯარით, 2 (ორი) წლის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე