წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს საჯარო ინფორმაცია
ID: 70