წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და ანდრო ხარაბაძეს შორის 2022 წლის 22 სექტემბერს გაფორმებულ N2 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე