წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2022 წელს საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდის მიერ, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ