წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2022წელს განსახორციელებელი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ