ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართა, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე რევაზ დიდავა უძღვებოდა.
კომისიის სხდომაზე დეპუტატებმა განიხილეს წყალტუბოს მინიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მესხეთში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული უძრავი ქონების (ყოფილი კლუბის შენობა) საკ. კოდი #29.13.31.006. არსებობის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-სათვის“ გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის საკითხი.
აგრეთვე, კომისიის წევრებმა განიხილეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და სოფიო ნუცუბიძეს შორის 2021 წლის 26 ივლისს გაფორმბულ N1 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის საკითხი.