ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომის ანონსი

23 ნოემბერს, 15:00 საათზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემისას  ქირის  საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ (მუნიციპალიტეტის მერის  №48-482234173, 07/12/2022წ. წერილის განხილვა).

/მომხს: რ. დიდავა/

2.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემისას  ქირის  საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ (მუნიციპალიტეტის მერის  №48-482234175, 07/12/2022წ. წერილის განხილვა).

/მომხს: რ. დიდავა/

3.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემისას ქირის  საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ (მუნიციპალიტეტის მერის  №48-482234176, 07/12/2022წ. წერილის განხილვა).

/მომხს: რ. დიდავა/

4.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის (№48-482235434, 20/12/2022) წერილის განხილვის შესახებ (ჯვარის, მარტვილის, ჩხოროწყუს, ხონის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში ერთჯაჭვა 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი წყალტუბოს“ მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების თაობაზე).

/მომხს: რ. დიდავა/

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის (№48-4822355136, 21/12/2022) წერილის განხილვის შესახებ (მოქალაქე თამაზ მიქაძის კუთვნილ მიწის ნაკვეთში მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობების დაგეგმარებისათვის, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, განაშენიანების დეტალური გეგმის ინიცირების თაობაზე).

/მომხს: რ. დიდავა/

6.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის 2023 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/