გამოქვეყნებული პეტიცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტიპენდიანტი სტუდენტებისთვის,დამატებით 300 ლარის ოდენობის წამახალისებელი ერთჯერადი ფულადი ჯილდო

This petition is now closed.

End date: Jul 21, 2022

Signatures collected: 1

Signature goal: 521

1 signature

Signature goal: 521