გამოქვეყნებული პეტიცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტიპენდიანტი სტუდენტებისთვის,დამატებით 300 ლარის ოდენობის წამახალისებელი ერთჯერადი ფულადი ჯილდო

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები უკვე წლებია წარმოაჩენენ და ასახელებენ საკუთარ ქალქს,თავიანთი ინტელექტით სხვადასხვა აკრედიტირებულ უნივერსიტეტებსა,კოლეჯებსა თუ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.გამომდინარი იქიდან,რომ ისინი უპირველესად ცდილობენ საკუთარი თავისა და ცოდნის რეალიზებას,უდავოა რომ ამასთან ერთად ასახელებენ და წარმოაჩენენ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს.ამრიგად,მიზანშეწოლინად და სრულიად კომპეტენტურად ვთვლით მე პეტიციის ავტორი და ხელმომწერი პირები რომ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტიპენდიანტი სტუდენტები ყოველ წლიურად უნდა დაფინანსდნენ 300 ლარის ოდენობის თანხით.ერთ შემთხვევაში ეს ხელს შეუწყოფს ახალგაზრდების მოტივაციის ამაღლებას და საკუთარ მუნიციპალიტეტში დაბრუნების სურვილს.

%%თქვენი ხელმოწერა%%


0 ხელმოწერა = 0% გადაწყვეტილების მისაღებად
0
521