ინფორმაცია საჯარო განხილვის შესახებ

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ შეიმუშავა საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკისა და ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიში. აღნიშნული ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება მიმდინარე წლის 1 და 15 დეკემბერს.

დეტალურ ინფორმაციას გაეცნობით მითითებულ მისამართზე.

საჯარო განხილვის შესახებ განცხადება